Tariffmøte i Harstad- informasjon om lønnsoppgjøret 2017

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

Representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige mv inviteres til orienteringsmøte om oppgjøret. 

Tid: 26. april kl. 13:00 - 15:30.
Sted: Scandic Harstad, Strandgata 9, Harstad
 
Du møter bl.a.
Mona Haug Medhus, seniorrådgiver, Lønn og tariff