Tariffmøte i Tromsø- informasjon om lønnsoppgjøret 2017

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

Representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige mv inviteres til orienteringsmøte om oppgjøret. 

Tid: 25. april kl. 13.00 - 15:30.
Sted: Quality Hotel Saga, Richard Withs plass 2, Tromsø

Du møter bl.a.

Mona Haug Medhus, seniorrådgiver, Lønn og tariff