Velkommen til HR-dagen 13. september i Tromsø

Vil du lære mer om rekruttering, vanntette ansettelseskontrakter, sykemelding og hvordan man beholder de beste ansatte? I år gjør NHO en ny vri for å komme nærmere medlemmene og for første gang arrangerer vi HR-dagen ute i regionene. Meld deg på og møt andre med personalansvar 13. september i Tromsø!

Fotograf: Istock

Dagen vil ta deg gjennom et variert program der du vil styrke din kompetanse på personalhånderting fra ansettelse, oppfølging, motivasjon til rekruttering. I nord står vi i en særstilling med lav arbeidsledighet og kampen om de beste hodene er stor. Hvordan rekruttere vi som bedrift og region vil også være tema for dagen når vi samles til NHOs regionale HR-dag. Du møter også lokale fagmiljøer ved vår jurist, NAV og UNN med konkrete verktøy for god personalhåndtering. En god personalstrategi og oppfølging er kjernen i en veldreven bedrift.

Meld deg på