Yrkesfag 2020 - presentasjon for opplæringskontor i Troms

Hvordan skal vi løfte og forsterke politikken rundt fag- og yrkesopplæringen? Nå har NHO og flere av landsforeningene gått sammen i et prosjekt kalt "Yrkesfag 2020"

Prosjektet Yrkesfag 2020 har invitert alle opplæringskontorene til en samling 9. september i Næringslivets hus, Oslo. Der vil blant annet Kristin Skogen Lund dele ut NHOs fagopplæringspris 2016. Om du ønsker å delta kan du melde deg på her.

Som videre oppfølging ønsker Prosjektgruppen i Yrkesfag 2020 å invitere opplæringskontorene ute i den enkelte region til et møte for å presentere undersøkelsen. I Troms inviterer vi til en samling den 16 september klokken 1200-1400. Bli med på debatten.