- Troms bør ha fire kommuner

NHO ønsker en omfattende reform for å gjøre norske kommuner rigget for fremtiden og for å styrke næringslivets muligheter. I Troms bør vi gå fra 24 til fire store kommuner.

I NHOs kommunekart tegnes de fire storkommunene i Troms med fem kommuner i Sør-Troms, ti kommuner i en stor Midt-Tromskommune, fem kommuner rundt Tromsø og fire kommuner i en Nord-Tromskommune.

I NHOs kommunekart tegnes de fire storkommunene i Troms med fem kommuner i Sør-Troms, ti kommuner i en stor Midt-Tromskommune, fem kommuner rundt Tromsø og fire kommuner i en Nord-Tromskommune.

Publisert 13.08.15

NHO Arktis

- Vi er overmoden for en kommunereform i Troms, sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard. Kommunekartet for NHO viser at dagens kommunetall reduseres kraftig om NHO får gjennomslag for sitt syn.

- Ti av våre Troms-kommuner er svært små og har under 3000 innbyggere. I NHOs nylig lanserte Kommune-NM kommer bare Tromsø, Harstad, Bardu og Målselv på øvre halvdel. Veksten skjer i økende grad i de større by-kommunene og småkommunene sakker stadig etter. Vi må derfor skape større, mer kraftfulle region-kommuner som kan planlegge bedre, raskere og mer næringsvennlig, sier Chramer.

I NHOs kommunekart tegnes de fire storkommunene i Troms med fem kommuner i Sør-Troms, ti kommuner i en stor Midt-Tromskommune, fem kommuner rundt Tromsø og fire kommuner i en Nord-Tromskommune.

Denne uken la konsulentselskapet PWC frem sin utredning for Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy. Rapporten slår frem at kommunenes fordeler ved en sammenslåing langt overgår eventuelle ulemper og anbefaler en sammenslåing. Det betyr at Tromsø-regionen kan bli en storkommune om få år. Det bør sette fart på de øvrige kommunene i Troms og øke viljen til forhandlinger og prosesser som en styrer selv. NHO anbefaler samme kommunestruktur som det som Tromsø-regionens fem kommuner nå forhandler om.

- Vi trenger en skikkelig diskusjon om hvordan resten av Troms-kartet skal bli. Dagens kommuner er tegnet for en virkelighet som ligger 50 år bak oss. Nå må vi tegne kart som peker 50 år frem, sier Chramer.

NHO mener større kommuner vil gi mer effektiv kommuneadministrasjon, gi større arealer å planlegge utbygginger på og muliggjøre mer helhetlige samferdselsløsninger. 

Les: Fra 428 til 77 kommuner

Kontakt oss

Christian Chramer

Direktør

Medlem og region

christian.chramer@nho.no
Mobil
92882360