10. mars inviterer vi til årskonferanse 2016

Vi skal diskutere hvordan teknologien påvirker det lokale nærings- og arbeidslivet. Kommer du?

Invitasjon til årskonferansen 2016 regionene

Publisert 12.01.16

NHO Arktis, Årskonferanse 2016

Hva får vi når en ny teknologirevolusjon kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter? Svaret er et arbeidsliv i fundamental endring.

At verden står overfor store teknologigjennombrudd, gir enorme muligheter for verdiskaping.

Dette en god nyhet for Norge, som er svært godt rustet til å møte et enda mer digitalisert, globalisert og kunnskapsintensivt nærings- og arbeidsliv.  Når NHO Troms og Svalbard inviterer til konferanse zoomer vi inn og ser på muligheter og hvilke fallgruver gir teknologien det lokale næringsliv?

Les mer om årets tema 

For mer informasjon og påmelding:
Se konferansesiden til NHO Troms og Svalbards årskonferanse