NHO Troms og Svalbard ønsker lavere arbeidsgiveravgift

Publisert 04.02.14

NHO Arktis

Bodø Næringsforum, Næringsforeningen i Tromsøregionen og Virke sendte i slutten av januar brev til Kommunal- og moderniseringsministeren, Finansministeren, Næringsministeren, Utenriksministeren og EFTAS Overvåkingsorgan ESA om behovet for lik arbeidsgiveravgift.

Brevet er et viktig bidrag for å få gjennomslag for arbeidsgiveravgift på 5.1 % i Tromsø og Bodø. Brevet inneholder oppdatert og nyansert statestikk som viser nedgang og stagnasjon i den private sysselsettingen i Bodø og Tromsø. I sum vokser ikke Bodø og Tromsø tilstrekkelig til å kompensere for fraflytningen ut av Nord-Norge. Den nedadgående trenden, samt behovet for sammenhengende virkemiddelområder i nord, gjør det nå nødvendig å redusere arbeidsgiveravgiften til 5.1 %.

NHO i Nord og LO i nord stiller seg bak næringsforeningene og Virke og ønsker lik arbeidsgiveravgift utenfor tiltakssonen i Bodø og Tromsø. I dag betaler næringslivet i disse to kommunene 7,9%, mens næringslivet i resten av Nord-Norge utenfor tiltakssonen har 5,1%. Det er urimelig å forskjellsbehandle bedrifter i disse to byene, derfor går vi inn for samme og like lav avgift som resten av Nord-Norge unntatt tiltakssonen, sier Regiondirektør Trond Skotvold.