Yngve Johnsen går inn i NHOs Eierforum

Publisert 27.01.14

Troms og Svalbard

NHOs Eierforum er en møteplass og et nettverk for personlige eiere og familiebedrifter med muligheter for å påvirke politikerne og å diskutere politikk for personlig eierskap. NHOs Eierforum består av omkring 50 bedriftsledere som alle er personlige eiere. Deltakerne er invitert av NHOs administrasjon, i samarbeid med NHOs region- og landsforeninger. Yngve Johnsen sitter i styret til NHO Troms og Svalbard.