Årets Talsperson 2017

Trude Wester i Privat Omsorg Nord er kåret til Årets Talsperson 2017 av NHO Service. Vi gratulerer så mye.

Trude Wester mottok prisen tirsdag kveld, av Maalfrid Brath (tv) og Kathinka Friis-Møller (th) (Foto: Baard Fiksdal)

Trude Wester mottok prisen tirsdag kveld, av Maalfrid Brath (tv) og Kathinka Friis-Møller (th) (Foto: Baard Fiksdal) Fotograf: Baard Fiksdal

Publisert 19.10.17

NHO Arktis

Prisen ble delt ut i forbindelse med NHO Services generalforsamling og årskonferanse.

Sykepleieren Trude Wester er gründer og daglig leder av Privat Omsorg Nord som drifter hjemmetjenester. Virksomheten har 75 årsverk og 58 millioner kroner i omsetning i 2017.


Trude Wester er pioneren som i 2001 var blant de første i Norge som startet med private hjemmetjenester som alternativ til det kommunen hadde å tilby i Tromsø. Hun ønsket å gi folk valgfrihet og god kvalitet. Nyskapingen fikk stor media-oppmerksomhet. En rekke andre sykepleiere ble inspirert til å starte tilsvarende virksomhet. Disse bedriftene, som har møtt ideologisk motstand, har hatt Trude Wester som sin fremste forsvarer. Hun har stått i stormen og håndtert pressen på en slik måte at det er få i Tromsø som ikke vet hvem Trude Wester er og hva hun står for. Denne posisjonen bruker hun aktivt i intervjuer, til å være vertskap for helseministeren på bedriftsbesøk og ved en rekke andre anledninger.

Juryens begrunnelse:

Trude Wester vinner NHO Service-prisen som Årets Talsperson for å ha spilt en sentral og krevende rolle som talsperson i en langvarig politisk debatt, der selve omdømmet til private aktører står på spill. Servicebransjen har mange gode talspersoner som er nominert i år, men å ta rollen som talsperson på vegne av en bransje har, ut fra juryens vurdering, ikke vært så krevende for noen som for Trude Wester i helse- og velferdsbransjen. Prisen er velfortjent, og inspirerende for oss andre. 

Juryen

Juryen har bestått av Gunnar Stavrum (redaktør i Nettavisen), Ole Erik Almlid (viseadministrerende direktør i NHO) og Kathinka Friis-Møller (leder for Compass Groups nordiske virksomhet). 

Kriteriene:

Prisen tildeles en person som siden forrige generalforsaling gjennom sitt arbeid, sin formidlingsevne, sin mediedeltagelse, samfunnsnyttige innsats eller sin serviceinnstilling har bidratt i norsk opinion til å løfte bevissthet om og omdømmet til servicebransjen og/eller næringslivet generelt.


NHO Arktis gratulerer Trude Wester med prisen. Velfortjent og til stor inspirasjon.