Årsberetningen for 2015

Hva har skjedd i NHO Troms og Svalbard? Året 2015 oppsummeres i årsberetningen. Les den her.

Styret i NHO Troms og Svalbard

Styret i NHO Troms og Svalbard på Brussel tur, og besøkte blant annet Nord-Norge kontoret og NHOs Brussel-kontor.

Publisert 16.03.16

NHO Arktis

2015 var et begivenhetsrikt år for NHO Troms og Svalbard med høy aktivitet, medlemsvekst, økende medlemstilfredshet, politisk gjennomslag og nye ansatte. Mange medlemsbedrifter opplever positiv vekst og er med på å bringe Nord-Norge opp og frem. Les årsberetningen for 2015 her.

Svalbard

Aktiviteten og ambisjonene for 2016 er like høye, om ikke høyere, og vi håper våre medlemmer vil merke det. Vi vil besøke flere av våre medlemmer, følge opp saker våre medlemmer har utfordringer med, sikre at enda flere er fornøyd med sitt medlemsskap og benytter sine medlemsfordeler, sikre politiske gjennomslag, arrangere nyttige kurs og møter, drive juridisk rådgivning, mm. Medlemsveksten så langt i 2016 er positiv og fellesskapet består nå av 1020 bedrifter. Vi vil også fremover jobbe for å få med flere på laget - vi står sterkere sammen.

Har du innspill/tilbakemeldinger eller noe du vil ta opp med NHO Troms og Svalbard, ikke nøl med å ta kontakt.