Årsmøte Finnmark 2018

Styret inviterer herved NHO Arktis sine medlemsbedrifter i Finnmark til årsmøte

#120 Fotograf: Margrethe Gjessing

Dato: Torsdag 8. mars 2018 Tid: kl.16.00 Sted: Scandic Hotell Alta

Dagsorden med saksdokumenter legges ved innkallingen. Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være mottatt senest 1.mars 2018.
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at medlemmene selv må dekke reise og opphold.

Påmelding til årsmøtet gjøres via lenke på NHO Arktis sin nettside innen 1.mars:
https://event.nho.no/skjema/?event=9662

Årsmøtet avholdes samme dag som årskonferansen i Alta, meld deg gjerne på denne:https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Troms/Arrangementer/arskonferanse-20181/arskonferanse-2018/

VEL MØTT I ALTA!
Vennlig hilsen
Tore Wæraas
styreleder