Attraktivt yrkesfag

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har tildelt Ungdommens Fylkesråd 93. 000 kroner til støtte for å stimulere flere til å velge yrkesfag.

Publisert 12.06.15

NHO Arktis

Ungdommens Fylkesråd i Troms er ungdom i Troms sitt talerør opp til politikerne i fylket. De jobber for ungdommen i fylket og skal kjempe for deres saker. Yrkesfag er en av disse sakene.

Yrkesfag er en god utdanningsmulighet for ungdommen, men det er for lite informasjon om de forskjellige mulighetene man har innenfor yrkesfag. Ungdom får ikke nok informasjon og velger videregående basert på hva foreldre og venner sier. Dette fører til at færre ungdommer velger yrkesfag.

Omdømmet til yrkesfaglig opplæring er blitt svakt gjennom årene. Dette ønsker ungdommens fylkesråd å gjøre noe med sammen med KARRI- nettverk for opplæringskontorene i Troms. Tvert imot har samfunnet stort behov for disse yrkene og Troms vil spesielt ha et stort behov for fagarbeidere i fremtiden.

Ungdommens Fylkesråd mener vi må informere mer om yrkesfaglig utdanning og karrieremulighetene. Ungdommer som skal velge videregående vet for lite om mulighetene sine, foreldre ser kanskje negativt på yrkesfaglig opplæring og vi har for få kompetente rådgivere.

Ungdommens Fylkesråd skal bruke disse pengene på utradisjonelle informasjonsmøter for foreldre, rådgivere og elever fra ungdomsskolene i Troms. Dette er en styrkning til yrkesfag.

 Kontaktperson;
Marius Brun Hansen
Leder av Ungdommens fylkesråd
Mob 482 01 108

Eller
Marika Moldenæs
Nestleder av Ungdommens fylkesråd,
Mob 482 22 157