Ber om tidsbegrenset fleksibilitet i lakseproduksjonen

FHL har i dag anmodet regjeringen om økt fleksibilitet for laks- og ørretprodusentene gjennom å øke tillatt konsesjonsvolum for en periode. For å unngå at tiltaket vil skape utilsiktet produksjonsøkning, er næringen åpen for at myndighetene kan avlyse den varslede veksten på 5% neste år.

Publisert 18.08.14

Troms og Svalbard

Produksjonsvolumet i havbruksnæringen i Norge styres av myndighetene, konkret gjennom et fastsatt nivå på maksimalt tillatt biomasse (MTB) for selskapene som har konsesjoner. I møter med fiskeriministeren tidligere denne uka informerte FHL om at den russiske importstansen kan medføre behov for en ordning som gir næringen en økt fleksibilitet i produksjonen på kort sikt.

Tidsbegrenset fleksibilitet
- Styret i FHL har i dag besluttet å be regjeringen vurdere en økning i MTB med 10% for laks og 20% for ørretprodusentene med snarest mulig virkning. FHL mener dette vil gi en nødvendig fleksibilitet for produsentene slik at det blir mulig å utsette noe av slaktingen på kort sikt, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i FHL.

For laksesektoren mener FHL det er tilstrekkelig at ordningen gjelder til 1. april 2015, mens ordningen for ørretprodusentene bør gjelde for seks måneder og med mulighet for ytterligere seks måneders forlengelse.

Må ta miljøhensyn
I brevet som FHL har sendt fiskeriministeren presiserer FHL at næringen er opptatt av at ordningen med økt fleksibilitet ikke skal gå på bekostning av krav knyttet til miljø og fiskehelse.

- Vi understreker derfor at vi kun foreslår økt midlertidig MTB på konsesjonsnivå, og at vi ikke ønsker endringer i MTB på lokalitetsnivå. Vi understreker også at andre forskrifter og reguleringer rundt havbruksnæringen som luseforskriften fortsatt må gjelde, og at det ikke må gjøres endringer i disse som følge av situasjonen, heter det i brevet.

Ikke vekst
FHL mener at det vil være formålstjenlig at en slik ordning ses i sammenheng med regjeringens tidligere forslag om økt MTB på konsesjonsnivå med 5% i 2015.

- For å unngå at tiltaket som skaper økt fleksibilitet vil føre til vekst i næringen, er vi åpne for å støtte en kansellering av den foreslått vekstrunden. Dette vil innebære at det ikke blir vekst i havbruksnæringen som en følge av forslaget vi i dag har sendt til departementet, understreker Ystmark.