Brev til den nord-norske Stortingsbenken om sukkeravgiften

Mack, NHO Arktis og NHO Nordland har sammen sendt dette brevet til hele vår Stortingsbenk i forbindelse med behandlingen har statsbudsjettet.

Bryggeri

Medlemsbesøk hos Macks bryggeri. Fotograf: NHO

Publisert 04.12.17

NHO Arktis

Kjære Stortingsbenk,

 Vi skriver til dere med bakgrunn i budsjettavtalen som påfører vår bransje 900 MNOK i økte særavgifter på alkoholfrie produkter. Dette vil over tid kunne få store negative effekter for bransjen og Mack som bedrift.

Mack har sammen med de øvrige bedriftene i bransjen inngått en forpliktende samarbeidsavtale med dagligvarehandelen og Helsedepartementet om å redusere sukkerforbruket i Norge. Det ligger en felles erkjennelse om at dersom man skal redusere sukkerforbruket så må forbrukerne gradvis tilvennes produkter med lavere søtningsnivå eller helt sukkerfrie alternativer. Dette må gjennomføres med innovasjoner på sunnere produkter, vridning av markedsføring o.l. tiltak. Drikkevarebransjen har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak som skal redusere sukkerforbruket pr. solgt liter med 19% i løpet av de neste årene. Samarbeidet er banebrytende og har fått stor internasjonal oppmerksomhet fordi man etablerer felles incentiver som øker mulighetene til å faktisk lykkes med målsetningene.

Budsjettavtalen er et fullstendig brudd med intensjonene i samarbeidet og innebærer at vår bransje nå vil legge avtalen på is. Hovedårsaken er at denne avgiftsøkningen reduserer mulighetene til å lykkes med målsetningene og tvinger bedriftene til å revurdere sine planer. De økte avgiften vil gi en videre økning i en allerede sterkt voksende grensehandel med godteri og mineralvann. Netthandel av brus og godteri fra Sverige under 350 kr. har økt kraftig og er utbredt i ungdomskretser. Prisdifferansene øker nå mer og produkttilbudet er bredt. Økte avgifter og forflytning av mer salg til Sverige vil ikke forbedre Folkehelsen i Norge, men kun bidra til å redusere innenlands omsetning og redusere muligheten til å utvikle et sunnere produktspekter gjennom innovasjoner og målrettet markedsføring. Nå tvinges produsentene til å møte den økte konkurransen fra grensehandelen til å øke kampanjetrykket på de produktene forbrukerne vil ha (og ikke de politikerne ønsker).

Danmark gikk for noen år siden helt motsatt vei og fikk bekreftet en hypotese som ligger til grunn for alle salgskampanjer. De fjernet særavgiftene på alkoholfrie produkter som en del av en større pakke for å øke sysselsettingen i Danmark og redusere grensehandelen. Danske myndigheter har rapportert om at totalkonsumet på brus falt. Grensehandelen ble kraftig redusert og innenlands salg økte, men ikke tilsvarende reduksjonen i grensehandel. Årsaken ligger i at storkvanta-salg gir økt konsum gjennom økt tilgjengelighet hjemme hos folk. Den samme logikken ligger bak salgskampanjer med lav pris. KrF’s forslag er symbolorientert, men tar ikke inn over seg konsekvensene.

Samarbeidsavtalen ga bransjen en trygghet i å ta økt kommersiell risiko i å utvikle mer sunne produkter og vri mer av markedsføringsinnsatsen inn mot slike produkt fremfor dagens bestselgere. Mack vil bli indirekte rammet av dette ved at en stor del av inntektsgrunnlaget kommer fra produksjon for Coca Cola. Mack har i tillegg også hatt egne planer om å innovere mer på alkoholfrie og sunnere produkter også for voksne for å ha flere bein å stå på, og har også vurdert investeringer i ny produksjonsteknologi for å kunne produsere mer sensitive mineralvannsprodukter basert på juicer og andre typer råvarer. De økte avgiftene gir stor usikkerhet rundt fremtidige rammevilkår og Mack kan måtte revidere investeringsplanene pga. den foreslåtte avgiftsøkningen som gir endrede konkurransevilkår. Det er vanskelig å forstå at selverklærte næringspartier som Høyre og FrP kan være med å gjøre så store endringer i en nærings rammevilkår uten konsekvensutredninger.

Det kan være interessant å merke seg at mens bedriftene som rammes av denne avgiftsøkningen får kun fem ukers varsel på å tilpasse seg dramatiske endringer i rammevilkår, får kommunene 8 år (!) på å tilpasse seg utfasingen av maskinskatten (se illustrasjon nederst). Vi ser en tydelig forskjellsbehandling mellom offentlige virksomheter og privat næringsliv.

Vi ber deg ta denne problematikken opp til diskusjon internt i ditt parti og om mulig bidra til å få reversert denne.  Vedlagt ligger et brev med oversikt og konsekvensene dette påfører bransjen punkt for punkt.

 Vennlig hilsen

Harald Bredrup                   Målfrid Baik             Ole Hjartøy          Administrerende direktør    Regiondirektør       Regiondirektør  
Macks Ølbryggeri AS          NHO Arktis             NHO Nordland