Den beste metoden for rekruttering

I år fyller SSP persontransport 50 år og aldri har de vært bedre på arbeidsinkludering. Det er ikke lett å få tak i kvalifisert arbeidskraft i deres bransje. Med en rekordlav arbeidsledighet på 1,7 prosent i februar 2018 må man finne alternative metoder for å dekke behovet for arbeidskraft.

mennesker

Diplomutdeling hos SSP persontransport. F.v: Harrieth Henriksen (Tromsprodukt), Hogne Lauksund (Tromsprodukt), Stine Haldorsen (SSP persontransport) Marius Øygård (SSP persontransport), Målfrid Baik (NHO Arktis) og Jens-Erik Hansen (SSP persontransport) Fotograf: NHO Arktis

Publisert 15.03.18

NHO Arktis

En del av løsningen for bedriften har vært NHO-prosjektet Ringer i vannet, som har gjort at bedriften i løpet av det siste halvåret har ansatt fire personer og den femte er rett rundt hjørnet. SSP persontransport leverer alle typer transport fra helsekspressen, VIP og skoleskyss til nordlys turister med sine 50 ansatte.

Den gode metoden  

- Suksessoppskriften er at vi gjennom Ringer i Vannet tar utgangspunkt i bedriftens arbeidskraftbehov. Det handler om god kartlegging og god oppfølging av bedriften. Ved å rekruttere personer, som står utenfor arbeidslivet og tilpasse kandidatene til bedriftens profil oppnår vi en «vinn-vinn-situasjon», sier regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik. Vi er også avhengig av at offentlige aktører, som NAV, spiller på lag med oss. Det er snakk om tre-partssamarbeidet

Nettopp dette er det SSP har fått oppleve gjennom Ringer i Vannet og Tromsprodukt. Etter å ha prøvd ulike former for inkludering og rekruttering er driftsleder Stine Haldorsen helt klar på at denne metoden er den sikreste og beste. Stine blir engasjert når hun prater om Ringer i Vannet, og trekker fram hvilken viktig betydning Tromsprodukt har. -Å jobbe med Tromsprodukt der vi har en fast jobbveileder som kjenner våre behov og muligheter er avgjørende. 

De er også flinke til å finne de gode kandidatene som ikke ville blitt vurdert gjennom en vanlig rekruttering. Av disse er det mange som ikke fyller kvalifikasjonene og har ofte hull i CVen, fortsetter driftsleder Stine. På denne måten har vi fått mange dyktige folk i bedriften og det har gitt mersmak. Jeg ser frem til videre satsing sammen med Tromsprodukt. Vi er avhengige av å ha sjåfører som er gode i norsk. Det er hard konkurranse om de få lærlingene som er tilgjengelige fra Breivang videregående skole, man må snu alle steiner for å få tak i sjåfører. Skal vi yte en god service og styrke bedriften er det avgjørende å ha gode metoder for rekruttering. I tillegg er det veldig viktig for oss at vi samtidig kan utøve vårt samfunnsansvar ved å bidra til at flere kommer i jobb, avslutter Stine.

Å føle seg ønsket

En av kandidatene som er veldig glad for å ha fått jobb i rekordfart er Marius Øygård. - Det er så viktig å føle seg ønsket, sier Marius.

Etter å ha jobbet som kokk i 10 år ble han av helsemessige årsaker nødt å se seg rundt etter noe nytt og tanken på å bli sjåfør fristet. Han hadde ikke de nødvendige kvalifikasjonene . Møtet med jobbveileder Harrieth Henriksen hos Tromsprodukt ble avgjørende. Hun visste hvor han skulle. -Tromsø Trafikkskolesenteret var veldig effektive og fleksible og fikk Marius kvalifisert på historiske to måneder, mens NAV behandlet søknaden om sertifikat på 24 timer, skryter Harrieth. Bildet av at det alltid tar så langt tid å inkludere folk i arbeid er ikke helt riktig.

Den skjulte arbeidskraften

Arbeidsledigheten i Troms er 1,7 prosent ved utgangen av februar. Dette er historisk lavt, ifølge Nav. Samtidig estimerer NAV-leder Geir Jakobsen hos NAV Tromsø at det er en gruppe på 2070 personer som står «på vent» for å komme ut i jobb. Til sammenligning formidler Tromsprodukt årlig ca. 280 kandidater ut i jobb gjennom i Tromsø regionen. Men potensialet er mye større, så her man med et ennå tettere samarbeid mellom de ulike aktørene og arbeidsgiverne få til flere suksesshistorier slik som den hos SPP persontransport og Marius.  Det trenger Nord-Norge for å løse kompetansemangelen i fremtiden samtidig som det betyr alt for de som ønsker seg en jobb å gå til.