Den første av tolv Nord-Norge-ambassadører klar

Kristian Solaas (26) fra Harstad er den første av tolv ambassadører som skal løfte frem Nord-Norge både nasjonalt og internasjonalt.

Publisert 18.08.15

NHO Arktis

- Nord- Norge trenger flere kapteiner som kan gå i front og løfte regionen opp og frem, slik at vi kan øke verdiskapingen i landsdelen. I årene fremover vil norsk økonomi være helt avhengig av at vi lykkes, særlig i Nord-Norge, sier Roger Ingebrigtsen, daglig leder i Agenda Nord-Norge

Spennende ambassadørprogram

Ambassadørprogrammet skal velge tolv nordnorske talenter, som gjennom å utvikle sine ferdigheter skal gjøre regionen bedre.

Ambassadørene skal delta på seks samlinger, besøke statsministerens kontor, reise rundt i regionen og lære seg mer om hvordan man jobber nasjonalt og internasjonalt, og de skal få kunnskap om de ulike næringene som er viktige for Nord-Norge. Første ambassadørsamling er i oktober.

- Det føltes nesten som et kall å søke om å få bli ambassadør. Jeg er veldig ydmyk for å ha blitt valgt, og jeg har ingen intensjon om å skuffe dere, sa den ferske ambassadøren, Kristian Solaas som er ansatt i Kunnskapsparken Nord i Harstad.

Tro på landsdelen

Solaas har stor tro på Nord-Norge og at de ressursene landsdelen har fått fra naturen sin side kan løse et problem som verden har innenfor petroleumsressurser, fiskeri og havbruk samt turisme og reiseliv.

- Jeg gleder meg aller mest til å treffe de andre elleve ambassadørene og mentorene, samt å reise rundt å bli kjent med forskjellige næringer og regioner jeg ikke kjenner så godt fra før, sier ambassadør Solaas.

Søk nå!

Søknadsfristen for å bli Nord-Norge-ambassadør går ut 20. august.

- Kristian blir jo også en viktig ambassadør for de elleve andre vi skal velge ut. Prosessen går fort nå, og de som ønsker å søke om å få bli Nord-Norge-ambassadør må hive seg over tastaturet og sende oss en søknad. Foreløpig har vi fått inn 60 søknader, sier regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer.

NHO står bak Agenda Nord-Norge sammen med LO og Sparebank 1 Nord-Norge.

Støtte fra UD

På lanseringen av ambassadørprogrammet var også statssekretær i Utenriksdepartementet, Bård Glad Pedersen tilstede. Utenriksdepartementet har takket ja til å bidra til ambassadørprosjektet, og støtter programmet med 300.000 kroner. Disse midlene skal utelukkende gå til utenlandsreiser i løpet av ambassadørprogrammet.

- Da vi fikk spørsmål om å bidra i dette prosjektet var det et utrolig lett spørsmål. Nordområdene er svært viktig for Norge, og det internasjonale perspektivet må inn. Da er det veldig flott å inkludere det i dette ambassadørprogrammet. En forutsetning for å bli en god ambassadør er at du må kjenne de du er ambassadør for, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Bård Glad Pedersen.

Drømmeambassadør

De tolv ambassadørene går et spennende år i møte, og daglig leder i Agenda Nord-Norge, Roger Ingebrigtsen er svært fornøyd med sin første ambassadør.

- Kristian kommer fra landsdelen, han har jobbet utenfor landsdelen, slik at han har lært seg litt andre ting enn bare Nord-Norge. Han har tatt utdannelse i landsdelen, også jobber han i spenningsfeltet kunnskap og en veldig viktig næring, nemlig petroleum. Det er jo dette som skal være med på å sikre norsk økonomi fremover og være med å løfte Nord-Norge. Så Kristian er på en måte en drømmekandidat, sier Ingebrigtsen.