Dette lærte regiondirektøren i sin første sommerjobb

I disse dager møter en rekke elever og studenter opp hos norske arbeidsgivere med sin CV, søknad og håp om en sommerjobb. Her er vår regiondirektør, Christian Chramer, sitt første møte med arbeidslivet.

Christian lager blomsterdekorasjon

Regiondirektøren lærer hvordan en faglært blomsterdekoratør jobber hos medlem Sonjas blomster Fotograf: NHO arkiv

Publisert 30.05.16

NHO Arktis

-   Jeg trengte ikke gå langt for å finne min første jobb. Det var alltid behov for ekstrahjelp i familiens trelasthandel og oppgaver nok å ta tak i for en arbeidsvillig ungdom. Jeg var nok yngre enn dagens standard for sommervikarer, men karene som jobbet på lageret passet på at det ikke ble løftet for tungt. 13 til 15-åringer skal som kjent bare ta lett arbeid og ikke løfte sementsekker på 40 kilo, sier Chramer.

- Det viktigste jeg lærte var viktigheten av samarbeid. Både rutineoppgaver og mindre populær ryddejobber må utføres og dagen var ikke over før jobben var gjort. I tillegg fikk jeg lov til å jobbe med kundebehandling og sikre at kundene fikk både de varene og den service de forventet. På mange måter var det en ekstra stolthet i å få jobbe i et firma som min oldefar startet på 30-tallet, forteller Christian,

Du får vist deg frem

NHOs anbefaling for ansettelse av sommervikarer understreker at en skriftlig kontrakt skal inngås og at feriepenger skal utbetales separat. For arbeidsgivere som i vår region etterspør stadig flere kompetente medarbeidere med fagbrev og mastergrad er sommerjobben også en utmerket anledning å vise seg frem. Samtidig kan en som leder bidra til å etablere gode holdninger, kjennskap til hva privat næringsliv bidrar med til samfunnet og hva som skal til for å lykkes som jobbsøker når skoletid og studier avsluttes.

Vær en tydelig leder

NHO anbefaler arbeidsgivere å være en tydelig leder og ansvaret ligger på firmaets leder. Men regiondirektøren understreker at han lærte vel så mye av gutta som jobbet på lageret og i butikken om service, kvalitet og arbeidsmoral. -Det kan være vel verd å snakke godt gjennom hvordan firmaet jobber sammen for å gi sommervikarene verdifull erfaring og veiledning. Det vil være en viktig investering i fremtidig kompetanse, sier Chramer.

 For et vellykket sommervikariat et det viktig at lønn og arbeidsforhold er godt regulert og tydelig kommunisert. Lønna skal ikke være under minstegrensa og det skal gis skikkelig opplæring i HMS. – Holdningene til arbeid, regelverk, skatt og HMS etableres tidlig hos arbeidstakere. Det er derfor viktig at de som ansetter stiller krav, følger opp og sikrer gode arbeids- og opplæringsforhold for sommervikarene.

 Verdien av arbeid

-   Jeg husker tiden med sommerjobb med stor glede. Det var viktig å sikre ekstra inntekt, men i dag er jeg aller mest takknemlig for at jeg tidlig fikk lære verdien av arbeid og alt som skal til for å skape arbeidsplasser, avslutter Christian med et smil!

NHO Troms og Svalbard ønsker alle som skal ut i sommerjobb og alle arbeidsgivere lykke til!