Dialogmøte om sentrumsutvikling i Tromsø

Tromsø kommune ved byråd for byutvikling har varsel at Skippergaten vil stenges for biltrafikk og det vil innføres bompenger i Tromsø. Nå inviterer kommunen sammen med NHO Troms og Svalbard og Næringsforeningen i Tromsregionen til debatt 10. juni på Kystens Hus.

#205

Skal Skippergata i Tromsø sentrum bli gågate? Fotograf: Daniel Mikkelsen

Publisert 02.06.16

NHO Arktis

Tromsø kommune ved byråd for byutvikling Ragni Løkholm Ramberg har varslet at Skippergaten vil stenges for biltrafikk, i hvert fall for en prøveperiode på 6 måneder til høsten. Byrådet har også vedtatt å innføre bompenger i Tromsø kommune.

Byråd for byutvikling inviterer nå sammen med NHO Troms og Svalbard og Næringsforeningen i Tromsøregionen medlemmer, øvrig næringsliv, samt andre interessenter til dialogmøte for å debattere sentrumsutvikling, stenging av Skippergata og hvordan bompengeordningen kan utformes på en næringsvennlig måte.

Tid:
Fredag 10. juni, kl. 0800- 0945
Sted: Kysten Hus, amfiet

NHO Troms og Svalbard og Næringsforeningen i Tromsøregionen er kritisk til stenging av Skippergata og ønsker en åpen dialog om trafikkmønstre i sentrum. Sentrum skal være et attraktiv handelsted med gode møteplasser, arbeidsplasser og bosted. 

Redusert biltrafikk er et mål og sammen med Tromsø kommune ønsker vi å debattere hvilke tiltak vi kan gjøre for å redusere trafikken i sentrum og hvordan tilrettelegge bedre for kollektiv, syklende, og gående samtidig som vi må ivareta næringslivets behov. Vi ønsker en konstruktiv debatt om sentrum -og trafikkutvikling, veistenging, parkering, bompengefinansiering samt varetransport/levering.

Vi kjører debatt!

Byråd for byutvikling Ragni Løkholm Ramberg vil innlede møte med å presentere Sentrumsplan, gjøre rede for den trafikkfaglige utredningen for sentrum hvor bompenger, parkering og gå -og sykkelstrategi vil nevnes. Etter hennes innledning er det anledning for innspill, tilbakemeldinger og spørsmål. Videre vil regiondirektør i NHO Troms og Svalbard Christian Chramer og direktør for Næringsforeningen i Tromsregionen Nils Kristian Sørheim Nilsen kommentere forslagene som nå foreligger. Deretter inviterer vi alle til åpen debatt.

Meld deg på her 

Vel møtt!