Energi for framtiden!

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. Denne høsten skal elever ved videregående skoler over hele landet komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning.

Elever fra Heggen videregående skole representerte Troms i finalen i fjor. Foto: Ungt Entreprenørskap.

Publisert 30.10.15

NHO Arktis

Tirsdag 3. november skal over 100 elever fra Tromsdalen, Heggen og Stangnes videregående skoler møtes til dyst på Grand Hotel, Nordic Hall i Harstad. Vinneren av innovasjonscampen skal representere Troms på nasjonal innovasjonscamp i Trondheim 8. – 10. februar 2016.

 

En innovasjonscamp er et idèverksted, der elevene skal arbeide med å finne løsninger på et reelt oppdrag gitt av Enova SF. Campen varer én dag og tar elevene med på en ideutviklingsprosess, fra idé til ferdig løsning. UE Troms kjører idéutviklingsprosessen, lærerne er veiledere, sammen med lokalt næringsliv. Elevene skal lage en presentasjon som skal presenteres for en jury, som har som oppgave å kåre en vinner.

 

– Det er dagens unge som skal finne framtidsrettede løsninger på noen av samfunnets mest prekære utfordringer. Da må vi involvere dem så tidlig som mulig. I prosjektet Energi for framtiden utfordrer vi elevenes kreativitet, samarbeidsevner og kritiske tenking. Jeg håper vi får mange spennende løsninger, sier Anne Grete Johansen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms. 

 

Målet med prosjektet Energi for framtiden er å gi elevene kunnskap om temaet og utfordre deres skapende evner. I kåring av vinnere vil juryene se etter løsninger som er nyskapende, bærekraftige og gjennomførbare. Fylkesvise vinnere skal konkurrere i den nasjonale finalen i Trondheim i februar. 

 

– En av Enovas viktigste oppgaver er å bidra til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Vi ønsker å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF.

 Pressen inviteres til å være tilstede.

Foreløpig program Grand Nordic Hall:

10:00 Åpning
10:15 Samarbeidsøvelser gruppevis
10:35 Presentasjon av oppdrag
11:00 Prosessarbeidet starter
12:00 Arbeidslunsj
13:45 Prosessarbeid avsluttes
-          Presentasjon foran jury
14:15 Jurymøte
14:30 Finalegrupper utropes
14:45 Presentasjon av finalegruppene
-          Vinner utropes
15:00 Hjemreise

 

Pressekontakt:
Anne Grete Johansen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Troms, mobil: 909 80 991, e-post: anne.grete.johansen@ue.no