EØS-avtalen skaper trygghet for arbeidsplassene våre!

Vi er stolte av det gode samarbeidet NHO har med LO her i nord. Det er et samarbeid om å sikre gode arbeidsplasser. Et samarbeid om å skape nye arbeidsplasser i industri- og næringsliv for fremtidens Arktis.

#205

EØS-avtalen har sikret norske bedrifter et marked å selge varene sine på. Fotograf: iStock

Publisert 08.05.17

NHO Arktis

Mandag 8.mai starter LO-kongressen. Vi er glade for at et flertall av LOs medlemmer, i en spørreundersøkelse gjennomført av Opinion på oppdrag fra LO, svarer at de ønsker å beholde EØS-avtalen, vi håper at det også står seg etter LO-Kongressen. En oppløsning av EØS-avtalen vil sette vår region og våre lokale arbeidsplasser på spill.

Her er noen av grunnene hvorfor:

Vår velstand er avhengig av handel. Betydningen av dette kan vanskelig overvurderes. Siden 1800-tallet har handel bidratt til at Norge har blitt et rikt land. Vi er mer avhengig av andre land og andre mennesker enn noen gang tidligere. 40 prosent av norsk produksjon blir solgt til utlandet. 80 prosent av dette går til EU. 60 prosent av norsk import kommer fra EU-land. EØS-avtalen gjør handelen enklere.

Norge er et lite land. Som stolte nordmenn liker mange av oss å tenke at Norges rikdom gjør oss «store» i en internasjonal setting. Realiteten er derimot at et lavt innbyggertall gjør oss relativt små. Hvis vi står alene, vil vår evne til å påvirke den internasjonale handelen falle.  Det kan bety lavere etterspørsel etter våre bedrifters produkter. Vi er 5 millioner mennesker i Norge. EU består av 500 millioner. EØS gir dermed norske bedrifter 100 ganger så stort marked. Dette sier noe om kor stor betydning EØS-avtalen har for vårt nærings- og samfunnsliv. Vi har ikke råd til å spille den vekk på populismens alter. Vi har ikke råd til å stå alene!

I Nord-Norge er vi spesielt avhengige av eksport, og både sjømat, reiseliv og prosessindustri rapporterer om høy eksportvekst. Fra den første dagen resultatet av folkeavstemmingen i Storbritannia varslet at britene ville melde seg ut av EU – meldte Brexit seg inn i Brødrene Karlsens regnskaper. Det britiske pund ble svekket, og bedriften fikk dårligere priser for fisken. Det er i hovedsak fersk fisk: Torsk og hyse som Senja-bedriften eksporterer til Storbritannia, og dette er bare ett eksempel. De siste tallene for eksport av norsk sjømat første kvartal 2017 viser at USA og Storbritannia er henholdsvis 3. og 5. største markedene for norsk sjømat.  USA er det markedet som hittil i år har vokst mest.

For de store havbruksaktørene i nord som Grieg Seafood i Finnmark, vil det få konsekvenser dersom EUs medlemsland ikke lenger finner det attraktivt å kjøpe norsk laks. Vi vil få færre arbeidsplasser i distriktene, som igjen vil ha en negativ påvirkning i ditt og mitt lokalsamfunn.

En oppsigelse av EØS avtalen, eller en reforhandling vi ikke kjenner utfallet av, vil fort kunne sette arbeidsplassene langs kysten på spill. Tør vi ta sjansen på dette?

Ingen felles handelsavtale = økte kostnader for våre bedrifter. Tollsatser på import til andre EØS-land er et eksempel. Kostnadene gjør det vanskeligere for norske bedrifter å selge produkter til utlandet. For mange av bedrifter i vår region vil det være «kroken på døra».

De fleste løsninger har fordeler og ulemper.EØS-avtalen er ikke et unntak. For eksempel gjør avtalen at vi må forholde oss til regler som isolert sett kan være vanskelig å forstå. Vi har sett at fri flyt av arbeidskraft kan lede til utfordringer på arbeidslivsområdet - Samtidig har fri bevegelse av personer også bidratt til norsk velstand gjennom tilgang på nødvendig kompetanse og arbeidskraft.

Den totale forståelsen får vi kun hvis vi sammenligner EØS-avtalens ulemper med alternativets mer dramatiske konsekvenser.

Midt oppi det hele har vi en bærekraftsutfordring.Flere av EØS-avtalens regler er til for at vi skal utnytte ressurser på en bærekraftig måte. Reglene sikrer at alle tar de hensynene som er nødvendig for at vi i fellesskap skal få det best mulig, ikke bare i morgen, men om flere tiår.

Å stoppe internasjonal handel er ikke et alternativ. Det er vi heldigvis enige om alle sammen. Internasjonal handel gir oss som forbruker den friheten vi ønsker, det gir oss som bedrifter den konkurransen vi trenger for å bli bedre, og det gir oss som nasjon en fortsatt sterk økonomi.

Er det noe vi trenger nå, så er det samarbeid, ikke splittelse!

Adrianne Ubeda – Styreleder NHO Troms og Svalbard
Tore Wæraas – Styreleder NHO Finnmark
Målfrid Baik – regiondirektør NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard