Formueskatten hemmer nordnorske bedrifter

I Nord-Norge har vi mange små og mellomstore hjørnesteinsbedrifter, med personlige eiere, som heller vil investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt.

#205

Arbeidsplasser vs. formueskatt? Fotograf:Maskot

Publisert 16.08.17

NHO Arktis

Verdiene som nordnorske bedrifter skaper bør gå til vekst og lokale arbeidsplasser, og ikke brukes på en skjev og kortsiktig formueskatt til det offentlige. Det er på tide å snakke om hvordan vi skaper verdier, ikke kun hvordan vi fordeler de.

Det skriver Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard i en kronikk om formueskatten sammen med styreleder Tom Fredrik Dahl i Mydland Vilt og Delikatesse AS og bedriftsleder og styreleder i NHO-Finnmark, Tore Wæraas.

Her finner du kronikken: Arbeidsplasser vs. formueskatt.

NHO har i sommer spurt 200 av sine medlemsbedrifter om hva formueskatten betyr for deres vekstmuligheter og de fikk et tydelig svar: Ifølge eierne sikres arbeidsplassene i bedriften best ved at verdiene blir reinvestert i bedriften fremfor å betale formuesskatt.

- 58 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer at det vil skapes flere arbeidsplasser de neste 3-5 årene dersom formueskatten på arbeidende kapital blir fjernet. Like mange opplever formueskatten som en konkurranseulempe overfor utenlandske konkurrenter og 55 prosent frykter at det blir færre arbeidsplasser dersom skatten økes. Dette er signaler vi må ta på alvor, sier Baik. 

Skal betale skatt

Enkelte hevder at diskusjonen om formueskatten kun er et bevis for at næringslivet ønsker minst mulig skattlegging på egen virksomhet. Det er Baik ikke enig i.

Næringslivet skal betale skatt. La det ikke være tvil om det. Men vi bør finne en løsning for bedriftsbeskatningen som ikke bidrar til å tappe selskapene for verdier som de ønsker å investere i vekst og nye arbeidsplasser. Formueskatten tar ikke hensyn til bedriftenes resultat. Formueskatten må betales selv om bedriften går med underskudd. I vår landsdel bør vi heller investere i bedriften, enn å sende verdiene til det offentlige i form av formueskatt, sier Baik.

Mangler egenkapital

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge gjorde i 2016 en analyse av eierstrukturen til bedriftene i Nord-Norge. Undersøkelsen viste at personlige eiere står bak mer enn 50 prosent av verdiskapingen i nord. Samtidig kom det fram at gjeldsgraden er høyere enn for resten av landet og at tilgangen på nødvendig egenkapital er begrenset.

- Nord-Norge mangler egenkapital og vi er helt avhengig av gode banker som bidrar til å finansiere fremtidig vekst. Da er det feil av staten å beregne verdien av de maskinene, eiendommene og verktøyene bedriftene bruker i sin produksjon (såkalt arbeidende kapital) og kreve inn formueskatt av disse verdiene. Verdiene som ligger i maskiner og utstyr står ikke på konto i banken, sier Baik.

Revisjon av skattesystemet

Nå fester hun sin lit til at de nordnorske stortingskandidatene tar tak i problemstillingen så raskt som mulig i den neste stortingsperioden.

- Jeg håper våre nordnorske stortingspolitikere ser at formueskatten er særlig hemmende for næringslivet i vår landsdel og at de tar tak i dette. Vi trenger en helhetlig revisjon av skattesystemet hvor vi fjerner formueskatt på arbeidende kapital og fremmer norsk eierskap. Vi bør heller skattlegge privat eiendom og forbruk – og ikke bedriftenes innsats for å skape viktige arbeidsplasser i våre lokalsamfunn, sier Baik.