Fremtidig avfallshåndteringssystem i Longyearbyen

Hensikten med IOA prosessen er å utfordre leverandørmarkedet til å komme med innovative løsninger foret fremtidig avfallshåndteringssystem i Longyearbyen.

Publisert 19.03.15

NHO Arktis

Gjennom en åpen tilnærming håper vi å få løftet alle steiner i forhold til kommersielle tilgjengelige teknologier eller mer uprøvde teknologier.

Vi vil forsøke å legge så lite føringer som mulig i forhold til mulige løsninger, men det er noen overordnede rammebetingelser som må følges.

Pilotnotat for nytt avfallssystem i Longyearbyen                                        

https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-583037