Frokostmøte med stortings- og lokalpolitikere.

Troms-politikere i valgkampmodus møtte til frokostmøte, om hvilke saker de kan samarbeide om for å sikre et felles løft for næringslivet i Nord-Norge.

#205

Frokostmøte med stortingskandidatene fra Troms. Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 08.09.17

NHO Arktis

Troms-politikere i valgkampmodus møtte til frokostmøte, tre dager før stortingsvalget. Engasjementet var på topp og energinivået overaskende høyt, etter en lang valgkamp, som nå går mot slutten.

På grunn av en hektisk valgkampinnspurt måtte noen sende sine dyktige partikolleger i deres fravær. Dermed ble det en god blanding av lokale, regionale og nasjonale Troms-politikere som møtte til dialog.

Samtlige stortingskandidater fra Troms var invitert til frokost i NHO Troms og Svalbards lokaler. Regiondirektør, Målfrid Baik innledet med å peke på formålet med møtet. Målet var å få en dialog med politikerne om hvilke saker de i fellesskap kan samarbeide om for å sikre et felles løft for næringslivet i Nord-Norge.

Politikere fremhevet særlig to kritiske punkter som ble sentrale i den videre dialogen: Infrastruktur og kvalifisert arbeidskraft, til et voksende næringsliv.

Infrastruktur

Infrastruktur er et viktig saksfelt og ble viet stor plass i møte. God nok bredbåndskapasitet og et strømnett som er rustet for det grønne skifte er essensielle faktorer som må på plass i Troms og i Finnmark. Tromsbanen ble fremhevet av samtlige representanter som et viktig satsningsområde og som kan få stor betydning for landsdelen. Jernbaneutbygging er meget kostbar, men kan bidra til å løse mange momenter som vil gjøre den samfunnsmessig lønnsom likevel. Transportbehovet i nord vil øke med voksende eksportrettet næringer. I den sammenheng vil jernbane være en viktig faktor som kan bidra til å realisere den veksten som disse næringene er forespeilet. Dette gjør seg særlig gjeldene når klimaregnskap vil få større betydning.

Kompetanse

Den andre viktige utfordringen som ble løftet frem var tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i vår region. For mange er lav arbeidsledighet gode nyheter. For bedriftsledere i Troms, er det også en bekymring. Dette fordi de ikke får tak i nok folk. Engasjementet blant politikerne er stort for å gjøre noe med akkurat dette, og løsningsforslagene er mange. Men det er ingen tvil at dette er et felt hele Nord-Norge, med samme demografiske utfordring, må stå sammen å jobbe for.

Politikerne pekte på behovet for ett ordentlig yrkesfagløft. NHO sitt kompetansebarometer viser at Troms har størst udekket kompetansebehov og spesielt knyttet til fagarbeidere. I tillegg ble det fokusert på frafallsproblematikken de tre nordligste fylkene særlig står ovenfor. Vi må sørge for at de som kan, kommer seg inn i arbeidslivet. Og ikke minst må vi jobbe for at flere velger utdanning og/eller jobb i nord. Flere næringer satser på kvalitet og da er kompetente medarbeidere en avgjørende faktor. Skal næringer som fiskeri, havbruk, reiseliv, energi og annen industri vokse, er det avgjørende med kvalifisert arbeidskraft. Bolyst i distrikter og byer, sammen med et attraktivt arbeidsmarked er essensielt for at våre egne ungdommer blir i landsdelen og at andre velger å bosette seg lengst nord i landet.

Andre næringspolitiske saker ble også diskutert som et godt grunnlag for å etablere et nærmere samarbeid mellom stortingsrepresentantene og næringslivet, for den nye stortingsperioden.