Gå for næringslivet

Hvordan sikre et fleksibelt arbeidsliv som ivaretar reiselivsnæringens behov, samtidig som det skal være attraktivt å jobbe i næringen. Dette var et av temaene som ble diskutert da reiselivet møtte politikerne til Gå for næringslivet.

#205

Gå for næringslivet Fotograf: Illustrasjon

Publisert 24.08.17

NHO Arktis

Gå for næringslivet med fokus på reiselivsnæringen ble i dag gjennomført hos medlemsbedriften, Tromsø Camping. Her møtte ti av NHO Troms og Svalbard / NHO Reiseliv sine medlemsbedrifter fire sentrale politikere i Troms: Førstekandidatene til stortingsvalget Morten Skandfer (V), Kent Gudmundsen (H) og Cecilie Myrseth (A) samt Brage Sollund (A) som er leder av byutviklingskomiteen i Tromsø kommune.

Politikerne og næringslivslederne fikk en innholdsrik spasertur som ble avsluttet med en felles oppsummering av samtalene:

Etter spaserturen ble det en god debatt om de viktigste sakene reiselivet møter nå. Fotograf: NHO Troms og Svalbard

personer

  • Reiselivsnæringen ønsker en dialog med politikerne for å kunne oppnå en større fleksibilitet i Arbeidsmiljøloven når det gjelder de sesongmessige variasjoner næringen står overfor. Det uttrykkes et sterkt ønske om å kunne fordele den årlige arbeidstiden på en måte som er tilpasset bedriftens behov. Dette uten at det går på bekostning av arbeidstakernes rettigheter. Næringen ønsker også at Arbeidstilsynet kan styrke sin veiledning overfor bedriftene når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene.

  • Reiselivsnæringen ønsker et bedre samarbeid og felles møteplasser med politikerne når det gjelder planlegging av en bærekraftig utvikling av reisemålet. Dette både på kort og på lenge sikt. Næringen signaliserte også et sterkt ønske om å bli trukket inn som en aktiv part i de deler av kommunens virksomhet som har betydning for den videre utvikling. Politikerne ble også oppfordret til å bli mer proaktiv i sin kontakt med næringa. 

    personer

  • Reiselivsnæringen ønsker at tilsynsmyndighetene retter større fokus på og mer ressurser mot den uorganiserte delen av reiselivet. Den type "cowboy"-virksomhet som det har vært tendenser til de siste årene, er skadelidende overfor de seriøse aktørene og utgjør en stor fare for reiselivets omdømme. 
  • Reiselivsnæringen ønsker en likestilling med andre vekstnæringer i forhold til det offentliges bidrag til tilrettelegging av den infrastruktur som er viktig for kunne ta vare på de besøkende på en god måte. Det offentlige må ta ansvar for finansiering av viktige fellesgoder som bredband, vei, parkeringsmuligheter, avfallshåndtering mm. Næringen er åpen for en dialog med det offentlige på hvordan dette skal utformes.