Geir Solheim slutter som leder for NHO Reiseliv Nord-Norge

Avdelingsdirektør Geir Solheim har etter over 20 år som regionsjef for NHO Reiseliv Nord-Norge valgt å gå av med pensjon.

Geir Solheim

Foto: NHO Reiseliv

Publisert 22.01.16

NHO Arktis

Geir Solheim slutter i NHO den 1. februar og vil i tiden frem til 1. november 2017 være tilknyttet regionkontoret i Tromsø og utføre oppdrag på prosjektbasis på for NHO Troms og Svalbard. 

- Geir har ledet an det langsiktige arbeidet med å utvikle nordnorsk reiseliv. Den posisjon og profesjonalitet som i dag preger reiselivet har Geir vært en vesentlig bidragsyter til å utvikle. Vi takker derfor Geir for hans mangeårige innsats for NHO og NHO Reiseliv sine medlemsbedrifter og er glad for at han fortsatt vil kunne bidra i vårt arbeid, sier regiondirektør Christian Chramer.

NHO Reiseliv er blant de største av NHOs landsforeninger i Nord-Norge. Antallet medlemmer vokser i nord og reiselivsbransjen er stadig viktigere i regionens næringsliv. Det vil bli utlyst en stilling som prosjektleder for reiseliv så snart som mulig for å kunne etterfølge Solheim som reiselivets kontaktpunkt i Nord-Norge.

- Jeg har hatt over 20 fantastiske år i NHO Reiseliv og fått lov til å jobbe tett med fremragende reiselivsledere og en bransje i stor vekst. Jeg ser frem til å kunne fortsette bidraget til reiselivet i en litt annen rolle, sier Geir Solheim.