Har du innspill til handlingsplan for  fylkesveger?

Troms Fylke har nå lagt ut handlingsplan for fylkesveier 2018-2021. NHO ønsker dine innspill.

Tunnel

Hvilke tunneler, skredsikringsprosjekter og veiprosjekter skal prioriteres Fotograf: NHO

Publisert 18.01.18

NHO Arktis

Handlingsplanen for fylkesveg er gjennomføringsplanen for fylkesveg i Regional transportplan. Handlingsprogrammet viser en prioritert rekkefølge på prosjekter med kostnader. Dette skal vurderes rullert hvert år. Økonomiplanen vedtas hvert år, og setter en finansieringsramme for de prioriterte prosjektene fordelt på 4-års perioden.

NHO Arktis deltok i dialogmøte i regi av Troms fylke 18.01.2017 og ga sine innspill på vegne av medlemmene. Innen den 2.februar vil NHO Arktis sende sitt skriftlig innspil og vil gjerne ha bedriftenes kommentarer/tilbakemeldinger. Disse må sendes til charlotte.lindquister@nho.no innen 28.januar. 

Her finner du Troms Fylkes forslag til handlingsplan for fylkesveger 2018-2021.