Har du et forsknings- og innovasjonsprosjekt ?

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet

Publisert 11.05.15

NHO Arktis

Forskningsrådet lyser ut rekordhøyt beløp til forsknings- og innovasjonsprosjekter i bedrifter. I år har vi gjort det enda enklere for bedriftene å søke og få råd og tips underveis. Hele bredden av næringslivet – uansett bransje eller sektor – skal kunne finne en utlysning som passer.

Les mer