Hva skal til for at en forskningsbasert idé blir en kommersiell suksess?

Altfor få forskningsresultater kommer til nytte i samfunnet

Publisert 13.03.14

Troms og Svalbard

En helhetlig tilnærming med bruk av designkompetanse kan være fellesnevneren for produkter og tjenesters suksess. Synovate gjennomførte i 2009 en undersøkelse blant 515 norske bedriftsledere som bl.a. viser at de bedriftene som jobber med design, er over dobbelt så innovative som de bedriftene som ikke bruker design. En tilsvarende undersøkelse fra Holland konkluderer i tillegg med følgende: ”Lønnsomheten til et nytt produkt øker med 20 % dersom design spiller en sentral rolle i utviklingsfasen.

I 2011 innledet derfor FORNY2020-programmet hos Norges forskningsråd et samarbeid med Norsk Designråd for å kunne tilby designkompetanse i arbeidet med kommersialisering av forskning.

 Vil du vite hva som skal til?

Det er svært liten grad av gjensidig innsikt og forståelse for kompetanseområdene teknologi, design og forretningsutvikling innenfor forskning, utdanning og næringslivet i Norge. Derfor inviterer vi til temaseminar som går i dybden på hvordan du kan angripe en innovasjonsprosess på en helhetlig måte – teknologisk, forretningsmessig og brukermessig.