Informasjonsmøter om digital sykemelding

Finnmark fylke er ett av fylkene som kobles på digital sykmelding fra 01.11.17. I den forbindelse skal NAV avholde informasjonsmøter med arbeidsgivere i de ulike kommuner i Finnmark fylke.

Publisert 24.10.17

NHO Arktis

NAV har informasjonsmøter på følgende steder:

Hammerfest :
30 og 31.10.17 samt 08.11.17 kl 08:00-09:30:

Kvalsund:
03.11.17 kl 08:00-09:30

Måsøy:
02.11.17 kl 13:00-15:00

Lakselv:
15.11.17 kl 12.00.14:00

Lenke til påmelding:
https://tjenester.nav.no/kurs/kursliste