ISS er best i Troms

ISS Harstad ble onsdag 20. september, hedret med Ringer i vannet prisen for Troms og Svalbard 2017.

#205

Fra venstre: Målfrid Baik (regiondirektør NHO), Lisa Marie Bakke-Nesheim (vinner og teamleder ISS), Annette Ekman (utviklingsdirektør INKO), Eirin Bornø (jobbkonsulent INKO). Fotograf: Vibeke Tannvik

Publisert 22.09.17

NHO Arktis

Begrunnelse:
ISS Harstad har en bevisst holdning til å jobbe med inkludering. De gir mennesker kompetanse, arbeidstrening og språklig erfaring som gjøre at de står sterkere til å mestre det ordinære arbeidslivet. Det gis en god opplæring i fag, og bedriften jobber bevisst for at kandidater skal finne sin riktige plass i organisasjonen. Ikke minst har ISS Harstad vist at de har en tro på at mennesker med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne har mye å bidra med i det ordinære arbeidslivet. De har hatt flere i arbeidspraksis og har til nå ansatt fire personer gjennom Ringer i Vannet.

Teamleder for ISS Harstad, Lisa Marie Bakke-Nesheim er veldig glad for utmerkelsen -Ringer i vannet er noe vi i ISS i Harstad stiller oss bak og bruker aktivt. Det er en del av delmål 2 i IA-avtalen med å få mennesker med redusert arbeidsevne ut i arbeidslivet, sier en tydelig fornøyd vinner.

Prisen ble delt ut av regiondirekør for NHO Troms og Svalbard og Finnmark.

Ringer i vannet som rekrutteringsstrategi 

- Ringer i vannet skiller seg ut fordi det fungerer så godt. Prosjektet har funnet en suksessoppskrift ved å ta utgangspunkt i bedriftenes behov, og ved å gi både bedriftene og kandidatene tett oppfølging gjennom hele prosessen, sa Baik.

Ringer i vannet består nå av rundt 1.900 rekrutteringsavtaler med bedrifter. 40 av disse er konsernavtaler som gir satsingen et viktig volum. Dette medfører at Ringer i vannet hjelper ca. 1.600 personer inn i jobb hvert år.