Jobber for utviklingskorridor i nord

Det jobbes med å knytte innbyggere og næringslivet tettere sammen i nordomerådene. Innsatsen kan belønnes med Interregstøtte senere i år.

Publisert 09.01.15

NHO Arktis

Les mer her:

http://interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowNews?OpenForm&ID=B15FCFE7248C3CBAC1257DC50051E978