Kampanje for yrkesfag

NHO Troms og Svalbard er med på den landsomfattende kampanjen for sikre nok fagarbeidere i fremtiden. Vi håper alle ordførerkandidater og partier i Troms forplikter seg og signerer på budstikka Kompetanse for fremtiden.

Cecilie Myrseth (leder Troms Arbeiderparti) overrekker signert Budstikke til Christian Chramer

Publisert 14.08.15

NHO Arktis

Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning; Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. NHO gjennomførte en yrkesfagskampanje som var meget vellykket forkant av søknadsfristen til videregående skole i 2015. Vi vil gjøre det samme i 2016 og starter arbeid nå! Vi ønsker å bidra til at dere, på vegne av deres partier i Troms og Svalbard forplikter dere til arbeidet med å sikre flere lærlingeplasser i kommunale og fylkeskommunale prosjekter. Vi vil at partiene og valglistene skal avgi et lærlingeløfte før årets kommune og fylkestingsvalgvalg. Se hvem som har signert på våre facebooksider.

 Målet er å overlevere en samlet liste fra alle kandidater fra alle landets kommuner til kommunal- og moderniseringsministeren under Småtinget, NHOs samling for små- og mellomstore bedrifter i Fredrikstad i slutten av august.

 Fakta om yrkesfag i Norge:

  • Det finnes 170 yrkesfag å velge mellom
  • 50.1 prosent har søkt yrkesfag i 2015
  • Hvert år er det circa 8000 ungdommer som ikke får læreplass
  • Kompetansebarometeret viser at 60 prosent av NHO-bedriftene har behov for yrkesfaglig kompetanse på videregående nivå og 35 prosent har et stort behov. Det er spesielt et behov innen bygg, elektro og teknisk produksjon blant NHO-bedriftene. En   av fem bedrifter sier at de må redusere sin virksomhet på grunn av mangel  på kompetanse.
  • Offentlige anskaffelser står ifølge byggenæringen for 40 prosent av total byggevirksomhet per år.
  • Det offentlige kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne offentlige anbud.

 Ønsker ditt parti å signere kontakt: Vibeke.tannvik@nho.no