Kompensasjon som bedrer nordnorsk infrastruktur

Da EU endret sitt regelverk for regionalstøtte, måtte også ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift endres med effekt fra 1.juli. Regjeringen følger nå opp arbeidet med infrastrukturtiltak som vil bedre fremkommeligheten i Nord-Norge.

Publisert 09.09.14

Troms og Svalbard

 -Nor-Norge er i vekst og differesiert arbeidsgiveravgift er et viktig virkemiddel for regjeringen. Vi er i mot dem omleggingen EU har besluttet om differensiert arbeidsgiveravgift, der noen sektorer må tas ut av ordningen. Men vi bruker muligheten til å ruste opp Nord-Norge og skape grobunn for enda sterkere vekst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les mere her

Fungerende regiondirektør Ann-Kristin Edvardsen sier at det er positivt at NHO Troms og Svalbard har blitt hørt og i første omgang fått to av flere prioriterte områder inn som prioritet. Vi skal fremme flere områder, i neste omgang 2015, som er basert på innspill fra våre medlemsbedrifter.