Kompenserer økt arbeidsgiveravgift

NVE har etter innspill fra Energi Norge besluttet å justere inntektsrammen for nettselskaper som er berørt av ordningsendringen for differensiert arbeidsgiveravgift, for å kompensere for effekten av økte kostnader.

Publisert 01.12.14

NHO Arktis

Les mer her:
http://www.energinorge.no/nyheter-om-nett-og-system/kompenserer-oekt-arbeidsgiveravgift-article10614-239.html