Lærlingeplasser i ferjeanbud

Norske rederier har stort behov for tilvekst av nye sjøfolk, NHO Sjøfart anmoder derfor fylkeskommunene som i dag ikke har krav om lærlingplasser om å stille slike krav i nye anbud på ferjesamband.

Publisert 09.09.14

Troms og Svalbard

NHO Sjøfart har sendt ut brev til Troms Fylkeskommune der de anmoder å stille krav til lærlingeplasser i fremtidige ferjeanbud.

Les brevet i sin helhet:
Fylkeskommune brev lærlinger Troms.docx