Lokale bedrifter tar ansvar og bidrar til at flere kommer ut i jobb

Å være i arbeid er en selvfølge for mange, men ikke for alle. Derfor var det ekstra hyggelig å feire at Lillian har fått jobb hos JM Hansen gjennom NHO prosjektet Ringer i Vannet og fantastisk oppfølging fra Tromsprodukt.

Mennesker

Lillian (ansatt) , Nina Hjort (adm dir), Jostein Pettersen (avd leder), Stig Pettersen (KAM Tromsprodukt). Fotograf: Marit Heimdal

Publisert 24.11.17

NHO Arktis

- Lillian har vist en kjempeutvikling her hos oss! Og hun har en viktig rolle i bedriften, hun er jo det første mennesket man treffer når man kommer inn til oss og vi er veldig fornøyde forteller Nina Hjort som er administrerende direktør hos JM Hansen i Tromsø. 

Tromsprodukt en enestående tilrettelegger

Alle NHO bedrifter som har en Ringer i Vannet avtale får en diplom første gangen de ansetter en person som har hatt et langvarig fravær fra ordinært arbeid av ulike årsaker. I samarbeid med en arbeid- og inkluderingsbedrift får våre medlemsbedrifter dekket noe av sitt behov for ansatte. Med utgangspunkt i bedriftens behov finner man egnede kandidater blant de som er på et arbeidsrettet tiltak hos arbeid- og inkluderingsbedrift. I Tromsø er det Tromsprodukt som er samarbeidsparter i Ringer i Vannet.

Hjort skryter av samarbeidet med Tromsprodukt. – De var veldig effektive når vi skisserte behovet. De fant raskt en egnet person, og har drevet med god oppfølging av både Lillian og oss. Og det er godt å ha noen som "holder tråden" for oss, de sørger for å ringe oss jevnlig for å sjekke behovet vårt for folk.

Det betyr mye å ha en jobb å gå til 

Lillian jobber nå i kundemottak og har fått 10 kollegaer. Hun har full kontroll på resepsjonen, varemottak, fakturering og teknisk terminologi.

– Jeg trives veldig godt her. Jo mer jeg har blitt trygg på oppgavene har jeg fått mer pondus i jobben. Og hverdagene har forandret seg veldig. Det betyr mye å gå på jobb hver dag, forteller Lillian. Hun har vært lenge utenfor arbeidslivet, men er opptatt av å nå være lenge innenfor. Gjennom god oppfølging fra jobbveileder Gøril hos Tromsprodukt har hun fått støtte og bistand til å komme dit hun er nå.

JM Hansen er en bedrift som er opptatt av både å ha lærlinger å jobbe med arbeidsinkludering. - Vi trenger alle hender og hoder i arbeid, mange bedrifter har behov for arbeidskraft og da må vi bidra skyter Hjort inn.  

Hva er ringer i vannet?

Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter: 

  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.
  • Totalt 5000 personer er kommet i jobb gjennom prosjektet siden 2013, I år når vi målet på 1750 personer i jobb.
  • I Troms og Finnmark samarbeider vi med arbeids- og inkluderingsbedriftene Inko, Tromsprodukt, Nordtro, Aksis, Marinor og Fretex Kirkenes.

Vil du vite mer om Ringer i Vannet? Ta kontakt med NHO Arktis eller marit.heimdal@nhoservice.no