NæringsNM 2014

NæringsNM for Troms viser et jevnt over middels resultat.

Publisert 26.01.15

NHO Arktis

Blant fylkesrangeringen ligger Troms på 13. plass. Samlet plassering i året NæringsNM får Tromsø regionen delt 20. plass. Grunnlaget for årets NæringsNM er tall fra foretakenes regnskap for 2013. Listen over de svakeste regionene har flere kommuner fra Nord-Norge.

NæringsNM måler og sammenligner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. Den er basert på bedriftenes vekst, lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse.

Generelt viser lønnsomhet for Troms et svakt resultat, mens veksten er middels. Troms er blant de beste på nyetableringer, men dog ikke inne blant de 10. beste.

Les hele raporten her NHO_NæringsNM2014.pdf