Næringsseminar i Longyearbyen 14. oktober 2014, samlet 41 deltagere, fra næringsliv, og lokalstyret i Longyearbyen

Rammebetingelser for Svalbard: Reelle utfordringer - Hvordan kan vi oppnå målene i den strategiske næringsplan for Longyearbyen?

Publisert 28.10.14

NHO Arktis

NHO Troms og Svalbard arrangerte et næringsseminar 2013 i Longyearbyen hvor bedrifter ga innspill til næringsanalysen for Svalbard, som nå har resultert i en egen Strategisk næringsplan for Svalbard.

Dialogen blir benyttet som metode for å få frem synspunkt, tanker og innspill for et felles utgangspunkt hva angår utviklingsmulighetene i Longyearbyen og på Svalbard.

 Programmet for næringsseminaret 14. oktober var spekket med gode foredrag basert på innsatsområder i næringsplanen. Lokalstyreleder Christin Kristoffersen innledet med planen, hva skal gjøres, og hvordan skal vi gjøre det. Nils Arne Johansen Divisjonsleder - arktisk direktør Rambøll var invitert med for å gi et perspektiv utenfra. Randi Skirstad Grini, direktør Direktoratet for mineralforvaltning fortalte om muligheter i Longyearbyen i et bergverks- og mineralperspektiv. Per Andersson, direktør Store Norske informerte om Hjørnesteinsbedrift Store Norske og fremtid i nord. . Geir Solheim, avdelingsdirektør NHO Reiseliv Nord-Norge & Svalbard og Ronny Brunvoll, leder Visit Svalbard snakket om bærekraftig reiseliv; Longyearbyen som reisemål. Terje Aunevik, Pole Position logistics AS viste oss hvordan kan vi sikre lokal verdiskapning, med eksempler fra arktisk logistikk. Frank Jacobsen direktør LNSS snakket om økende skipsfart og fiskeri, og behov for havne- og servicetjenester. Han viste hvordan utnytte ideell plassering og arktisk kompetanse. Marianne Aasen sektorsjef Teknisk Longyearbyen Lokalstyre tok forsamlingen igjennom Strategisk havneplan. Til slutt hadde vi tre representanter fra Norsk olje og gass hvor Fagsjef Hildegunn Blindheim fortalte om utslipp til luft, Einar Lystad fortalte om utslipp til sjø, miljøovervåking, Havet og kysten, og Ottar Minsaas fortalte om  Oljevern.

Flere av våre foredragsholdere deler sine presentasjoner som du finner her:

Norsk olje og gass kan du bli bedre kjent med her:
Hildegunn Blindheim Norsk olje og gass Presentasjon Svalbard næringslivsdag klima.pptx

Utslipp til sjø OSPAR miljøovervåking Næringsforum Svalbard 14 oktober 2014.pptx

Presentasjon næringskonferanse 14.10.14..pdf ved Ronny Brunvoll, Visit Svalbard

Ramboll14102014.pptx ved Nils Arne Johnsen Arctic Director Rambøll

141014 næringsseminar 1.pptx ved Marianne Stokkereit Aasen, Teknisk sjef Longyearbyen Lokalstyre