NHO Arktis

Første felles styremøte for NHO Finnmark, Troms og Svalbard har gitt regionen navn. NHO sin nye nordligste stor-region er Arktis.

#205

Første felles styremøte som region Arktis. Fotograf: NHO Arktis

Publisert 13.10.17

NHO Arktis

NHO Arktis starter med fornyet og større kraft i nord slik at vi kan yte mer service overfor medlemsbedriftene og få enda større gjennomslagskraft for viktige saker for bedriftene i nord.

Arktis blir et stadig viktigere internasjonalt satsingsområde for næringsutvikling og vekst. Med navnet NHO Arktis viser vi at næringslivet vårt vil spille en viktig rolle og være premissleverandør i utviklingen av fremtidens Arktis.