Opptak fra debattmøtene: politikk og næringsliv

NHO Troms og Svalbard inviterer politikere og medlemmer til valgmøter. Vi utfordrer ordførerkandidatene og deres partipolitikk på hvordan de ser på fremtidens næringsutvikling. Hvilken næringspolitikk vil man legge som grunnlag, og hva vil de gjøre om de vinner høstens lokalvalg.

Publisert 14.08.15

NHO Arktis

Longyearbyen Svalbard 31. august
Debattleder:
Eirik Palm

Deltakere:
Arbeiderpartiet: Arild Olsen
Høyre: Torgeir Prytz
De Grønne: Helga Kristiansen
Venstre: Eirik Beger

 

Tromsø 18. august, Linken Forskningsparken 10.00-11.30 Debattleder: Oddvar Nygård Deltakere: Rødt: Jens Ingvald Olsen Troms Arbeiderparti: Willy Ørnebakk FrP: John Karlsen  SV: Ingrid Marie Kielland Venstre: Jonas Stein Høyre: Øyvind Hilmarsen SP:  Sandra Borch

Se debattmøtet fra Linken her

Harstad 19. august, Scandic Harstad, 14.00-15.30  Debattleder: Christian Chramer Deltakere: Venstre: Jan Fjellstad FrP: Hanne CS Iversen Høyre: Helge Eriksen Arbeiderpartiet: Halvar Hansen Rødt: Ingrid Klein Hedlund SP: Sandra Borch KrF

Se debatten fra Harstad her

Tromsø 24. august, J.M. Hansen 10.00-11.30 Debattleder: Geir Seljeseth Deltakere: Rødt: Jens Ingvald Olsen Troms Arbeiderparti: Cecilie Myrseth FrP: John Karlsen KrF: Millicent Adubofour SV: Ingrid Marie Kielland Venstre: Roar Sollied Høyre:  Line Fusdahl SP:  Ivar B Prestbakmo

Se debatten fra J.M.Hansen