NHO ønsker KSAT velkommen som medlem

Adm. dir. Rolf Skatteboe i Kongsberg Satellite Services (KSAT) har klare forventninger til medlemskapet i NHO: - Vi går inn i NHO-fellesskapet for å søke tettere samarbeid med regionens øvrige næringsliv.

Foto: Kongsberg Satellite Services (KSAT)  

Foto: Kongsberg Satellite Services (KSAT)  

Publisert 03.07.15

NHO Arktis

- Vi ønsker å bidra til å styrke rom/jord-miljøet i regionen og gjøre Tromsø til Norges ledende senter for denne sektoren, sier Skatteboe.

NHO Troms og Svalbard har sterk medlemsvekst og siste tilskudd til NHO-familien er KSAT som har sitt hovedkontor i Tromsø. Selskapet som har 140 ansatte lokalisert i Tromsø, Longyearbyen, Oslo og Stockholm er ledende innen satellittkommunikasjon og har sine antenneparker fordelt på 70 ulike lokaliteter verden over.

KSAT blir medlem av Abelia, NHOs landsforening for kunnskapsbedrifter og styrker dermed Abelia-familien i regionen. Samtidig gir KSATs inntreden i NHO-familien regionen økt tyngde som knutepunkt for rom/jord-industrien.

Kontakt oss

Christian Chramer

Direktør

Medlem og region

christian.chramer@nho.no
Mobil
92882360