Høyesterett om ansvar for daglig leder i AS

Nylig ble en daglig leder idømt kr 750 000 i personlig erstatningsansvar i Høyesterett. Daglige leders manglende oversikt over selskapets dårlige økonomiske situasjon ble ansett uaktsom og erstatningsbetingende.

Daglig leder må sørge for regnskap og betryggende formuesforvaltning

Daglig leder må sørge for regnskap og betryggende formuesforvaltning Fotograf: Azman Jaka

Publisert 11.01.18

NHO Arktis

Daglig leder må sørge for regnskap og betryggende formuesforvaltning

Etter aksjeloven § 6-14 har daglig leder et lovfestet ansvar for 1) følge de retningslinjer og pålegg selskapets styre har gitt, og 2) sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Det var spesielt sistnevnte plikt daglig leder i saken Høyesterett nylig behandlet ikke hadde overholdt; regnskapene var så mangelfulle at ledelsen rett og slett ikke visste hvor ille det sto til med selskapets egen økonomi, og dette regnskapsrotet ga grunnlag for personlig ansvar etter aksjelovens regler.

Erstatningskravet ble rettet fra et av selskapets underleverandører i etterkant av at selskapet hadde blitt slått konkurs og ikke klarte å innfri sine økonomiske forpliktelser overfor underleverandøren. Underleverandøren ble hørt med at dersom daglig leder hadde hatt tilstrekkelig innsikt i selskapets kritiske økonomiske situasjon, ville han hatt plikt til å informere leverandørene om dette før selskapet mottok varer og tjenester på kreditt.

Les mer om dommen her: Høyesterett om ansvar for daglig leder i AS.

Styremedlem kan bli ansvarlig ved å stemme «feil»

Når det gjelder ansvaret for styremedlemmer, går dette i hovedsak ut på å sørge for forsvarlig overordnet forvaltning og organisering av virksomheten. For styremedlemmer vil erstatningsansvar kunne oppstå for det enkelte styremedlem alene ved å stemme for et erstatningsbetingende styrevedtak. Styremedlemmer som tar for lett på sine verv og ikke setter seg tilstrekkelig inn i saker som det skal fattes vedtak på løper således en høy risiko.

Bør vurdere ansvarsforsikring for daglig leder og styremedlemmer

Både daglig leder og styremedlemmer hefter personlig og ubegrenset med sin private formue ved sine roller i selskapets ledelse. Erstatningskrav i næringsvirksomhet vil ofte beløpe seg på nivåer som vil ramme en personlig økonomi svært hardt, noe Høyesteretts idømmelse av et personlig erstatningskrav på kr 750 000 illustrerer.

NHO anbefaler i lys av den ferske rettspraksis at selskaper kartlegger sin ledelses forsikringsbehov med sine forsikringsselskap. For medlemsbedrifter av NHO tilbys ansvarsforsikringer til gunstige avtalevilkår. Du kan lese mer om dette her.


Kontakt oss

Sigurd Kinge

Advokat

NHO Arktis

sigurd.kinge@nho.no
Mobil
45859758