I NHOs årlige Kommune-NM går Tromsø- og Harstad kraftig frem

NHOs KommuneNM 2015

Fosser frem i NHOs Kommune-NM!

Publisert 06.08.15

NHO Arktis

Tromsø er nummer 27 og Harstad 121 av landets 428 kommuner. Det er et nasjonalt fellestrekk at kyst- og bykommuner gjør det særlig bra i NHOs Kommune-NM for 2014.

"Tromsøs sterke resultat som vekstvinner i nord skyldes særlig gode resultater innen nyetableringer, vekst i privat sysselsetting, høy andel høyt utdannede, mange i arbeid, kompetanserike miljøer og positive resultater innen kommuneøkonomi-indikatoren", sier regiondirektør Christian Chramer i NHO Troms og Svalbard.

"Kraften som ligger i større kommuner er svært synlig for Tromsøs del. By-kommunens store omland, god mulighet for innpendling , nærhet til universitet og høy kompetanse i befolkningen løfter Tromsø-regionen høyt på den nasjonale kåringen. – Dette er viktige signaler i debatten om kommunereform og sammenslåing av kommuner. Det viser at byregioner gir grunnlag for videre vekst og positiv utvikling for hele regionen", sier regiondirektør Chramer.

NHOs rangerer kommunen etter indikatorene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi og er en av de mest omfattende tilstandsrapporten for norske kommuner.

I tillegg til gode resultater i Tromsø gjør også Harstad det svært godt. Byen i Sør-Troms har en fremgang på hele 22 plasser fra 2013 til 121. plass. Fremgangen fra 2009 er på hele 59 plasser og Harstad gjør det godt på kompetanse, kommuneøkonomi og gunstig demografisk sammensetning. Resultatene er også gode for Målselv på 86. plass og Bardu på plass nummer 175.  

Troms er landets 4. svakeste fylke når en slår sammen kommunenes resultat. Kun de fire kommunene Tromsø, Målselv, Harstad og Bardu har totalscore som plasserer dem i øvre halvdel av den nasjonale målingen. Halvparten av kommunene har en plassering som er svakere en 350 av landets 428 kommuner.

Til tross for en svak fylkesplasseringer er det klare lyspunkter også for fylket sett under ett. Troms  gjør et kraftig hopp på listen over kommuner med fremgang i målingen. Troms-kommune tar en gledelig 4. plass når vi ser antallet kommuner med fremgang fra målingene startet i 2009.

Mange av kommunen i Troms scorer svakt på kommuneøkonomi hvor blant annet kommunens inntekter målt mot utgifter, kjøp av private tjenester og administrasjonsutgifter er tatt med. Samtidig er demografi negativt for mange Troms-kommuner. Her er nøkkeltall for arbeidsstyrke målt mot eldre arbeidstagere, tilflytting og framskriving av eldre over 80 vektlagt.

"Resultatene fra Kommune-NM taler klart or en akselerering av arbeidet med kommunesammenslåing i Troms. 20 av 24 av våre kommuner er små og har færre enn 5000 innbyggere. Det gir små kommunale fagmiljøer, høye offentlige utgifter og kostbar administrasjon", avslutter Chramer.