NHOs Ringer i Vannet - kommer for fullt til Troms

NHO Troms og Svalbard inviterer sammen med prosjekt Ringer i vannet (RiV) og Tromsprodukt medlemsbedrifter til Pulsmøte i Tromsø den 8. september

Her fra oppstartsmøtet i august for RiV i Troms ved NHO, Troms Produkt og Inko.

Publisert 03.09.15

NHO Arktis

NHO vil presenterte RiV-metodikken, dele erfaringer fra bedrifter engasjert i Ringer i vannet og svare på spørsmål fra medlemmene. Møtet arrangeres på Kafe Globus i Storgata 30 i Tromsø fra 10 til 11.30.

Ringer i Vannet (RiV) er NHO-medlemsbedriftenes bidrag til IA-avtalens delmål 2; å gi personer som har vært utenfor arbeidslivet nye muligheter til ansettelse.
 RiV-metodikken tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og gir mulighet for tett oppfølging fra en profesjonell tiltaksbedrift. Oppfølgingen fra attføringsbedriften gjøres av en næringslivskonsulent i forkant, under og etter ansettelse.

NHO og samarbeidende tiltaksbedrifter har mottatt svært gode tilbakemeldinger fra bedrifter som er med i Ringer i vannet. Tibakemeldinger som: RiV-metoden hjelper oss å få riktig person, det føles trygt og vi får god oppfølging er vanlig. Opplegget beskrives også som en vinn-vinn-situasjon for bedrifter, ansatte og samfunnet og som en rimelig, rask og velfungerende rekrutteringsstrategi.

 

 Fra og med 1. august 2015 satser NHO for fullt på inkluderingsprosjektet Ringer i Vannet i Troms. Fylket har en egen regionsansvarlige i 100% stilling som skal lede prosjektet i tett samarbeid med tiltaksbedriftene i Troms.