Nye personvernregler påvirker din bedrift

Nye personvernregler trer i kraft i 2018. Dette vil ha betydning for alle bedrifter. Er du forberedt?

#205

Det samles inn mye data om oss. Derfor er det viktig å kjenne til personvernreglene. Illustrasjonsfoto: iStockPhoto

Publisert 05.09.17

NHO Arktis

Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli berørt. Hensikten med EU-forordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området.

Det nye regleverket gir bedrifter og organisasjoner nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Dagens regler stiller krav til at alle virksomheter skal ha rutiner for å følge personopplysningsloven. Nå når loven endres, må også rutiner endres i hht ny lov. 

Du som leder har ansvar for å utforme nye rutiner og påse at alle i organisasjonen kjenner de nye reglene og følger disse. Det er derfor lurt å starte arbeidet i god tid før ordningen trer i kraft. 

Datatilsynet har laget en liste med punkter som oppsummerer hva som blir nytt når de nye personvernreglene trer i kraft 25. mai 2018. Listen finner du her.

Se også: "Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?"

NHO kjører kurs om dette. NHO Troms og Svalbard har ikke satt opp kursdato enda. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.