Nytt styre i NHO Arktis

NHO Arktis er nå formelt sammenslått. Nytt styre er på plass etter at årsmøtene i NHO Finnmark og NHO Troms og Svalbard besluttet å forsere sammenslåingperioden. Se hvem som sitter i det nye styre nedenfor.

Nytt styre i NHO Arktisk. Styreleder Tore Wæraas og nestleder Adrianne Ubeda

Nytt styre i NHO Arktisk. Styreleder Tore Wæraas og nestleder Adrianne Ubeda Fotograf: Sigurd Kinge

Publisert 16.03.18

NHO Arktis

I 2017 vedtok de to respektive årsmøtene sammenslåing av NHO-regionene som innbefattet en overgangsperiode på to år, som nå er forsert. Administrativt ble sammenslåingen foretatt f.o.m. 01.01.2018.

Den 8. januar 2018. vedtok de respektive styrene i NHO Arktis å forsere overgangsperioden og opprette et styre og et årsmøte for NHO Arktis. Forseringen ble godkjent på årsmøte til Finnmark 8.mars og Troms og Svalbards årsmøte 13.mars.

Årsmøtene la til grunn prinsippet om likeverdig representasjon fra begge fylkene skulle i varetas i det nye styret. Styret til NHO Arktis består dermed av likt antall styrerepresentanter fra dagens to nordligste regionstyrer.

NHO Arktis styre består av:

  • Tore Wæraas, daglig leder i Kunnskapsparken Alta – Valgt som styreleder for 2år
  • Adrianne Ubeda, daglig leder Lars Holm Shipping – Valgt som nestleder for 2 år
  • Guro Brandshaug, daglig leder Kirkenes Næringshage – Valgt som styremedlem for 2 år
  • Hans Kristian Seterlund, administrerende direktør Consto, - Valgt som styremedlem for 2 år
  • Mona J. Saab, daglig leder Hasvik Hotell og Big Fish Adventure - Valgt som styremedlem for 1 år
  • Rita Karlsen, daglig leder Brødrene Karlsen - Valgt som styremedlem for 1 år
  • Kjell-Olaf Larsen, Båtsfjord - Valgt som styremedlem for 1 år
  • Bård Meek-Hansen, daglig leder Grovfjordmekaniske Verksted – Valgt som styremedlem for 1 år

Varamedlemmer

  • Jens Harald Jenssen, daglig leder Eltele - Valgt som varamedlem for 2 år
  • Trude Wester, administrerende direktør Privat Omsorg Nord – Valgt som varamedlem for 2 år