Nytt styre i NHO Troms og Svalbard

Årsmøtet i NHO Troms og Svalbard har den 3. mars 2015 valgt nytt styre

Publisert 07.04.15

NHO Arktis

Styreleder Ivan Cato Burkow fra Norut tar en ny periode som styret leder og Renate Larsen forsetter som nestleder. Nye styremedlemmer er Bård Meek-Hansen fra Grovfjord Mekaniske Verksted og Annette Ekman fra Kunnskapsparken nord i Harstad. Nye vararepresentanter er Terje Aunevik fra Pole Position på Svalbard, Ragnhild Fjeldstad fra Fordsenteret Finnsnes og Torgrim Rørtveit fra Nofi i Tromsø.

Det nye styret i NHO Troms og Svalbard består nå av:

Styreleder:       Ivan Cato Burkow, Norut 
Nestleder:        Renate Larsen, Lerøy Aurora                            Styremedlem:  Yngve Johnsen,  BME Johnsen & Sønn              Styremedlem:  Aid Schei Lillegård, Thon hotell Tromsø                 
Styremedlem:  Geir Henning Wintervoll, Finnfjord AS
Styremedlem:  Annette Ekman, Kunnskapsparken Nord            Styremedlem:  Bård Meek-Hansen, Grovfjord mekaniske verksted  Varamedlem:   Terje Aunevik, Pole Position                           Varamedlem:   Ragnhild Fjelstad, Fordsenteret Finnsnes              Varamedlem:   Torgrim Rørtveit, NOFI                                       

 NHO Troms og Svalbard takker de utgående styremedlemmene Adrianne Ubeda og Knut Ivar Hov for innsatsen for næringslivet i Nord-Norge og NHOs medlemsbedrifter.