Ønsker du en masterstudent til å utrede en problemstilling for deg?

Publisert 11.03.15

NHO Arktis

Studentene ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet skriver sine (avsluttende-) masteroppgaver basert på reelle problemstillinge fra bedrifter eller offentlig virksomhet. Studentene arbeider med oppgaven under faglig veiledning av veileder som har erfaring i å veilede på dette nivået. Dette vil sikre kvaliteten på sluttproduktet som bedriften vil motta.

Masteroppgavene skrives innen fagområdene finans og økonomisk analyse, regnskap, markedsføring, ledelse og innovasjon eller samfunnsøkonomi.

 Det er også mulig å få en problemstilling utredet i form av en mindre oppgave skrevet av tredjeårsstudenter. Dette er bacheloroppgaver som kan skrives innen de fleste fagområder tilhørende økonomi, administrasjon, ledelse og markedsføring.

 Kontakt: Heidi Hemmingsen, heidi.m.hemmingsen@uit.no tlf. 776 45236 for mer informasjon.