Ønsker mer samarbeid i nord

NHO Troms og Svalbard har fått ny direktør og Christian Chramer tiltrådte 1. februar. Han ønsker mer samarbeid i nord og mener potensialet for forbedring er stort.

Foto: Marius Fiskum/NSC

Publisert 17.02.15

NHO Arktis

 Skal vi lykkes i utviklingen av Nord-Norge må vi styrke samarbeidet og bedre dialogen mellom mennesker, bedrifter, organisasjoner og myndigheter, sier Christian Chramer. Han trekker frem de mange positive tendenser på økt samarbeid i nord: 
- Arctic Race of Norway, Agenda Nord-Norge og et bedret samarbeid mellom kommunene i nord gjennom f.eks O6-nettverket for ordførere er gode eksempler på at vi lykkes godt med samarbeid. Det gjør oss bedre i stand til å utvikle hele landsdelen og løfte frem viktige saker til den politiske dagsorden, sier Chramer som også mener vi har mye å gå på.
– Næringslivet i vår region er mangfoldig og har mange små og mellomstore bedrifter som ofte har begrensede ressurser ut over daglig drift og utvikling av egen virksomhet. Derfor blir vår jobb som støttespiller og representant for våre medlemmer enda viktigere, sier Chramer.

 Chramer har sin bakgrunn  fra Forsvaret og sjømatbransjen og kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd. Han  er tydelig på at hans kommunikasjonsbakgrunnen nok vil prege virket i NHO.

- Jeg ønsker å være en tydelig talsmann for næringslivet i Troms og på Svalbard, men også aktivt bidra til at bedrifter i vår region skal nå ut med sine budskap. Ny arbeidsmiljølov, RDA-ordningen i Troms, styrket samferdsel og utdanningsløft innen yrkesfag er eksempler på tema som er svært viktig for mange av våre medlemmer. Medlemmenes synspunkter og behov vil være viktig innspill i både nasjonale og regionale prosesser og vi må sikre at næringslivet blir hørt, sier Chramer.

NHO Troms og Svalbard har 965 medlemsbedrifter fordelt over hele fylket og på Svalbard. Det betyr at det må reises mye for å styrke dialogen med medlemmene og for å gjøre en god jobb både lokal, i regionen og nasjonalt på vegne av NHOs medlemmer. – Jeg vil vektlegge stor utadrettet aktivitet fra vårt kontor og sikre at vi er tilgjengelig for medlemsbedriftene våre, lover Chramer.