Politiet advarer mot svindel

Troms politidistrikt har i det siste mottatt flere anmeldelser om såkalt direktørsvindel, der både bedrifter og foreninger er forsøkt lurt til å overføre penger. Nå ber de bedrifter være særlig oppmerksom på svindelforsøk!

#205

Politi illustrasjon Fotograf: Illustrasjon

Publisert 03.05.18

NHO Arktis

Direktørsvindel kjennetegnes ved at personer, som utgir seg for å være i ledelsen i bedriften eller foreningen, tar kontakt med en underordnet i selskapet og manipulerer vedkommende til å foreta urettmessige transaksjoner. Dette kalles også for CEO-bedrageri, som har sitt navn fra tittelen CEO (Chief Executive Officer – administrerende direktør).

 Det er grunn til å være ekstra på vakt hvis det er snakk om at det haster med å få overført penger. Politiet ønsker anmeldelser om dette, blant annet for å danne seg et bedre bilde av hvor stort omfanget er, og oppfordrer selskaper til å ta kontakt om de har mistanke om svindel. 

- Anmeldelsene vi har mottatt nå er fra virksomheter som har avslørt svindelforsøket før de har overført penger, men vi har også tidligere saker hvor penger er overført før bedrageriet er avslørt, sier næringslivskontakt Merethe Samuelsen i Troms politidistrikt.

Gode råd, hentet fra www.nettvett.no:

  • Les e-post hvor det anmodes om overføring av penger to ganger.
  • Ledelsen bør informere sine økonomimedarbeidere på forhånd, hvis de vet at det kan være aktuelt med raske pengeoverføringer i tiden som kommer.
  • Hvis du som økonomimedarbeider mottar e-post fra sjefen om å overføre penger, så send sjefen en SMS hvor du ber om at overføringen bekreftes.
  • Dersom transaksjonen gjennomføres, ring banken med en gang for å varsle om hendelsen.
  • Anmeld saken til politiet.

 Har du mistanke om svindel eller har spørsmål, kontakt næringslivskontakt Merethe Samuelsen i Troms politidistrikt,tlf. 915 17 939